Berättelsen om Ship to Gaza (100415)

Det aktuella läget
I början av maj 2010 avseglar åtta fartyg från olika hamnar i Europa mot ett och samma mål: den lilla Gaza-remsan mellan Medelhavet och Negev-öknen, Israel och Egypten. Konvojen, som är organiserad av en koalition av internationella folkrörelser och människorättsorganisationer, är en ideell och fredlig solidaritetshandling som syftar till att bryta en illegal blockad, lindra en humanitär nödsituation och i praktisk handling från människa till människa visa Gazas befolkning att den inte är ensam eller glömd. Fartygen kommer att meddföra – förutom en last bestående av byggnadsmaterial, förfabricerade hus och dieseldrivna elaggregat – omkring 800 passagerare från hela Europa, inklusive palestinier och israeler: parlamentariker och skådespelare, journalister och aktivister.

Bakgrunden
En av koalitionens medlemmar är Ship to Gaza-Sverige. Idén väcktes i slutet av 2008 av några aktivister i reaktion mot den kraftigt försämrade situationen i Gaza, som efter ockupantmaktens tillbakadragande 2005 utsatts för blockad och isolering. Redan före vinterkriget 2008-9 var läget katastrofalt. Industriproduktionen hade i princip upphört, byggindustrin var lamslagen, jordbruk och fiskenäring svårt sargade. Fler än fyra av fem Gaza-bor hade gjorts beroende av humanitärt bistånd för sin överlevnad.
Kriget förvärrade den katastrofala situationen. 22 dagars massiva bombangrepp krävde cirka 1400 dödsoffer, av vilka fler än 300 var barn. Bostäder, daghem, sjukhus, industrier, infrastruktur förvandlades till grushögar. Illegala vapen som vit fosfor användes vid angreppen, som förutom mot motståndsmän och civilbefolkning också riktades mot FN.

Föreningen
Föreningen Ship to Gaza bildades 8 februari 2009 i syfte att så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt sända ett fartyg med efterfrågade förnödenheter från Skandinavien via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza. I föreningens plattform understryks att den skall vara partipolitiskt och religiös oberoende samt bestå av personer och organisationer som verkar för respekt för mänskliga rättigheter och folkrätt. Där slås också fast att mottagandet av vårt bistånd i Gaza skall administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.
Efter att från början ha varit en angelägenhet för två lokalgrupper, Stockholm och Göteborg, startades under året grupper i allt fler svenska städer: Malmö, Jönköping, Uppsala, Varberg, Örebro, Karlstad, Sjuhäradsbygden, Helsingborg, Umeå. Nätverkandet i Sverige har resulterat i stöd från ett drygt 20-tal organisationer, däribland LO, Olof Palmes Internationella Center, Vänsterpartiet, Emmaus Björkå, Sveriges Muslimska Råd, Kristna Freds. Nätverkandet utanför Sveriges gränser har lett till kontakter med likasinnade organisationer runt om i Europa.

Verksamheten
Arbetet har under det gångna året löpt längs fyra huvudspår: 1) samla in pengar, 2) finna samarbetspartners, 3) hitta lämpligt fartyg, besättning och last, 4) bilda opinion. Penninginsamlingen har skett på klassiskt folkrörelsevis: bössor, solidaritetsevenemang och konserter. Den mest inkomstbringande stödformen har utgjorts av så kallade sjömilscertifikat. För en summa på 1000 SEK eller 100 Euro har privatpersoner, butiksägare, föreningar och företag kunnat köpa ett vackert certifikat att rama in och sätta upp på väggen. Organisationer, politiska partier och enskilda individer har också lämnat bidrag. Sammanlagt lyckades vi under vårt första verksamhetsår samla in omkring 900000 SEK.
Mycket pengar, men ändå långt ifrån de summor som krävs för att inköpa fartyg, drivmedel och last samt hyra in besättning. Tack vare internationellt nätverkande fick vi kontakt med partners i Grekland och Turkiet, som smidde liknande planer som vi.

Framtiden
Genom samverkan med Ship to Gaza-Grekland har vi nu köpt in oss i ett fartyg som i en första tur alltså kommer att gå i ovannämnda konvoj till Gaza i maj. Men projektet Ship to Gaza är inte slut med det. Därefter kommer fartyget att stäva mot Skandinavien, för att där på nytt lastas och än en gång – via våra samarbetshamnar vid Atlantkusten och i Medelhavet – gå mot Gaza. Denna resa är för närvarande planerad att gå någon gång i augusti-september 2010. Också våra samarbetspartners i Grekland och Turkiet avser att skicka fler fartyg till Gaza efter den första konvojen. Ytterligare ett gemensamt projekt handlar om att muddra och etablera en mobil pontonhamn i Gaza City. Följaktligen fortsätter arbetet som hittills med att samla in pengar, nätverka, opinionsbilda.

Advertisements

One Response to “Berättelsen om Ship to Gaza (100415)”

 1. shalilanews Says:

  Jeg er dybt imponeret over jeres handlekraft og kreativitet, det er fantastiske resultater I har nået, – og forhåbentligt fortsat vil nå!

  For hver dag kommer der over hele kloden flere og flere til der støtter palæstinenserne; det er fantastisk at det endelig er lykkedes at få verdens øjne op for sandheden.

  Sammen med Free Gaza – Break the Siege, Gaza Convoy UK og mange andre vil vi se en hel flåde af fartøjer bevæge sig mod Gaza meget snart.

  Jeg glæder mig uendelig meget og ønsker alle en god energi og masser af vind i sejlene!
  Pia Qu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: