Archive for May, 2010

Vil bryte Gaza-blokaden fra sjøen – mener FN-leder

May 3, 2010

Verden kan redde Gazastripen fra israelsk og egyptisk blokade ved å sende store mengder forsyninger med skip, mener FN-leder.

–Tiden er forlengst ute: Det internasjonale samfunn må nå se på hva det selv kan gjøre, istedenfor å komme med uttalelser om hva som bør gjøres, sier UNRWAs sjef på Gazastripen, John Ging, som tar imot Aftenposten på sitt kontor i Gaza by.

–Der det finnes politisk vilje, finnes det en vei og i dette tilfellet også en fysisk vei, sier den engasjerte FN-lederen, og peker i retning av Middelhavet:

–Sjøen er åpen! Noen få menneskerettighetsaktivister har allerede gått foran ved å komme med små båter, der lasten er blitt klarert av israelske inspektører på Kypros. Altfor lenge har vi fokusert bare på Israels og Egypts ansvar når det gjelder adgang til Gazastripen. Situasjonen er at israelerne nekter å opptre rimelig og egypterne nekter å opptre fleksibelt. Så hvorfor sier vi ikke bare at siden dere nekter å samarbeide, må vi mobilisere via sjøen, slik vi gjorde for Haiti nylig, spør Ging.

Norsk støtte

Flyktninghjelpens generalsekretær Elisabeth Rasmusson sier til Aftenposten at den norske organisasjonen støtter John Gings forslag fullt ut. Rasmusson vil umiddelbart ta opp muligheten for å sende forsyningsskip til Gaza med FNs nødhjelpskoordinator John Holmes.

John GingJohn Ging

– Og Norge, som er spesielt engasjert i denne konflikten, bør gå foran med et godt eksempel og presse på for å få det første skipet med nødhjelpsforsyninger av sted snarest. Israelerne skal selvsagt få kontrollere lasten så mye de vil i forkant for å være sikker på at det er kun nødhjelpsmateriell som kommer inn, sier Rasmusson, som denne uken besøkte Gaza, der hun besøkte Flyktninghjelpens prosjekter og drøftet situasjonen i området med John Ging.–Men blokaden omfatter også havområdet utenfor kysten. Vil israelerne tillate at det kommer store skipslaster til Gazastripen, Ging?

– Jeg er helt overbevist om at israelerne ikke ville skyte mot fartøyer fra Europa med forsyninger som ikke kommer inn i tilstrekkelig mengde via de øvrige lovlige kanalene, sier UNRWA-lederen: – Og hvem ville vel stanse skip med for eksempel undervisningsmateriell og materialer for å bygge skoler? I så fall ville vi ha fått en ny realitet for det internasjonale samfunn. For da ville blokadens hensikt være å ødelegge Gaza, ikke å beskytte staten Israel.

–Hvem kunne ta initiativ til slik massiv bruk av skipstransport?

–I prinsippet hvem som helst. EU er kanskje nærmere til å gjøre det enn FN. Om vi tar dette på alvor, er det mange muligheter. Vi har for eksempel NATO-land som Tyrkia som har Israels tillit når det gjelder å sikre at skipene ikke har våpen skjult i lasten.

Ulovlig import

Blokaden av Gazastripen innebærer at stort sett bare nødhjelp og matvarer kommer inn legalt, med lastebiler over grensen fra Israel. Samtidig blomstrer en lukrativ smuglertrafikk gjennom et tunnelsystem fra byen Rafah til Egypt. Det gjør blokaden selektiv, påpeker John Ging, som anslår at 80 prosent av alle varer på Gazastripen er kommet via tunnelene. Onsdag døde fire palestinere da Egypt sprengte tunnelen ved siden av den de var i.

Flyktninghjelpens innsats på Gazastripen består blant annet i å lede FNs og hjelpeorganisasjonenes koordinering av arbeidet med å gi husly til mennesker som har mistet sin bolig på grunn av krigshandlingene på Gazastripen ved årsskiftet 2008/2009.

Fordi det internasjonale hjelpeapparatet ikke vil bruke materiell som er kommet via tunnelene, er ennå ikke et eneste av husene som ble jevnet med jorden, gjenoppbygget.

På vei til Flyktninghjelpens kontorer i Gaza by, observerte Aftenposten en traktortilhenger full av sementblokker.

Sementen kommer ulovlig inn til Gazastripen via smuglertunnelene. Og i de mange ruinene her er det nok av knust betong som kan blandes med sementen og slik brukes på nytt.

Lukrativt

Fjerning og resirkulering av sammenraste murvegger er blitt en lukrativ virksomhet.

Prisen på et lass fra ruinhaugene stiger, og denne selvhjulpenheten skaffer i tillegg til arbeidsplasser nettopp den slags bygningsmateriale hjelpeorganisasjonene sårt kunne trenge. Men fordi produksjonen forutsetter bruk av smuglervarer, i dette tilfellet sement, kan altså FN og hjelpeorganisasjonene ikke bruke de hjemmeproduserte bygningsblokkene.

–FNs valg er å ikke bruke smuglerrutene for å få det vi trenger for å utføre vårt oppdrag.

Derfor ber vi det internasjonale samfunn:

Bring oss forsyningene vi må ha til å gjenoppbygge skoler og drive dem, bring oss utstyret vi trenger til sykehusene og helsesentrene. Alle vet hvilken desperat situasjon som råder på Gazastripen etter snart tre års blokade. Nå kreves handling! sier John Ging.

Advertisements