Archive for May, 2012

Umeå welcomes Ship to Gaza: Now is the time for lifting the siege on the people of Gaza!

May 31, 2012

A rich programme of events is expecting when Ship to Gazas sailing
vessel M/S Estelle arrives in Holmsund, the harbour of Umeå in the north of Sweden.
Thursday May 31 marks the second anniversary of the violent Israeli
commando-attack on the first Freedom Flotilla. Nine people were killed,
one is still in a coma, and around 50 were injured. The attack aroused world
wide resent and led to a diplomatic crisis between Israel and Turkey. Legal
consequences of this act of piracy are yet to come. The storm of critique led to
some easing of the inhumane, illegal and for all parties destructive siege.
Our thoughts are today with the killed and their relatives. We will not
forget them and will celebrate their memory with a minute’s silence:
Çetin Topçuoglu, Ibrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cevdet Kiliçlar,
Fahri Yaldiz, Necdet Yildrum, Cengiz Songür, Cengiz Akyüz, Furkan
Doan.
But our thoughts are also with the besieged people of Gaza. In a few
days the siege is running on the sixth year. More than a quarter of
a million children have been born under this absurd imprisonment,
which least of all serves its stated purpose: Security for Israel and its
citizens. On the contrary more and more people start to realise that
the siege is a prime obstacle to a development towards a just and
sustainable peace. No security, but bitterness and violence will be
created through denying people their human rights, and their basic
means of making a living.
This is why we are making a new effort to end the siege. We do this
through sailing all the way between Umeå in the north of Sweden to
Gaza, a distance of 5000 nautical miles. In the ports on our journey
there will be debates, concerts and popular events. But this is not
a pleasure trip. It is not without risk to challenge one of the most
powerful military forces of the world. Last year two of the Freedom
Flotilla boats were sabotaged in Greek and Turkish ports, and Israeli
naval forces forcefully intercepted three boats.
Through our action we are sending a clear signal to the international
community, who declares its commitment to human rights and
international law, but which is paralysed in action when it comes to
intervening against Israel’s blatant violation of these. We are also
sending a message of hope to the besieged Palestinians in Gaza: You
are not alone. The world has not forgotten. With united forces we
will end the siege.

Ship to Gaza-Sweden
http://www.shiptogaza.se
Spokespersons:
Dror Feiler: +46 702855777
Mattias Gardell: +46 703036666
Ann Ighe: +46 709740739
Victoria Strand + 46 727356564
Media co-ordinator:
Mikael Löfgren: +46 707983643
media@shiptogaza.se

Nu ska blockaden hävas! – Umeå arrangerar minnesstund, konserter och kraftsamling inför sommarens Ship to Gaza

May 30, 2012

När Ship to Gazas segelskuta M/S Estelle anlöper Holmsund väntar ett digert program, organiserat av den fantastiska lokalföreningen i Umeå. Ship to Gaza stöds av respekterade medborgare i staden som journalisten Sverker Olofsson, förre landshövdingen Georg Andersson, V-ledaren Jonas Sjöstedt, prästen Lisa Tegby, musikern Dennis Lyxzén, chefredaktören Lena Sandlin med flera. Annika Norlin (Säkert, Hello Saferide) uppträder på en solidaritetsgala.
Torsdagen den 31 maj är det exakt två år sedan som israeliska kommandosoldater långt ute på internationellt vatten överföll den första fredliga och obeväpnade Frihetsflottan. Nio människor dödades, en ligger alltjämt i koma, ett 50-tal skadades. Överfallet väckte internationell avsky och ledde till en diplomatisk kris mellan Israel och Turkiet. De rättsliga konsekvenserna av piratdådet har vi ännu bara sett början på. Kritikstormen resulterade i vissa lättnader av den omänskliga, olagliga och för alla inblandade fördärvliga blockaden.
På årsdagen går våra tankar till de dödade och deras anhöriga. Vi glömmer dem aldrig och hyllar deras minne med en tyst minut: Çetin Topçuoglu, Ibrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cevdet Kiliçlar, Fahri Yaldiz, Necdet Yildrum, Cengiz Songür, Cengiz Akyüz, Furkan Doan.
Våra tankar går också till Gazas instängda och belägrade befolkning. Om några dagar går blockaden in på sitt sjätte år. Fler än en kvarts miljon barn har fötts i denna absurda fångenskap som minst av allt uppfyller det syfte blockaden sägs tjäna: säkerhet för staten Israel och dess medborgare. Tvärtom inser allt fler att blockadpolitiken är det största hindret för utvecklingen mot en rättvis och varaktig fred. Ingen säkerhet skapas genom att förneka människor och folk deras mänskliga och medborgerliga rättigheter. Så skapas bara bitterhet, konflikt och våld.
Därför genomför Ship to Gaza denna sommar 2012 ett nytt försök att häva den fördärvliga och meningslösa blockaden. Vi gör det genom att segla hela vägen från Umeå till Gaza, en sträcka på 5000 sjömil. I hamnar på vägen kommer det, precis som i Umeå, anordnas debatter, konserter och kanske en och annan välkomstpicknick. Men resan är ingen utflykt för vårt höga nöjes skull. Det är inte riskfritt att utmana en av världens starkaste militärmakter. Förra sommaren saboterades två av Frihetsflottans båtar när de låg i grekisk och turkisk hamn.
Vi vill genom vår aktion skicka en tydlig signal till det internationella samfund som säger sig värna mänskliga rättigheter och folkrätt men blir som förlamat när det i handling ska inskrida mot Israels flagranta överträdelser mot dessa principer. Vi vill också skicka ett hoppets budskap till Gazas instängda befolkning: Ni står inte ensamma. Omvärlden har inte glömt er. Tillsammans med alla goda krafter i Palestina, Israel och resten av världen ska blockaden hävas en gång för alla.

Välkommen till följande arrangemang i Umeå de närmaste dagarna

1) Minnesstund med blicken framåt! Mattias Gardell och Dror Feiler, talespersoner för Ship to Gaza, berättar på årsdagen om attacken på Frihetsflottan 2010, minns människorna som dödades och presenterar Ship to Gazas planer för 2012. Tid: 31 maj kl 16.00. Plats: Hörsal A, Samhällsvetarhuset. Facebook: https://www.facebook.com/events/311084768968779/

2) Dror Feiler: Musik, Politik och Aktivism. Tonsättaren, musikern, konstnären och politiske aktivisten Dror Feiler gästar Ögonblicksteatern. Dror varvar egenkomponerad musik med berättelser från sina resor med Ship to Gaza. Tid: 1 juni kl 19.00. Plats: Ögonblicksteatern. Facebook: https://www.facebook.com/events/417026471665390/3) Ship to Gazas välkomstpicknick. Ta med en filt och lite mat så firar vi att skeppet Estelle har anlänt! Tid: 2 juni kl 14.00. Plats: Oljekajen i Obbola
(Buss 123 från Vasaplan kl. 13.10, stig av vid hållplats “Obbola centralhållplats” och följ markeringarna).

4) Ship to Gaza-kväll på Scharinska. Dror Feiler, A Lanky Swede, Patrik Backlund, Annika Norlin, Frida Selander och Two White Horses spelar under kvällen! Tid: 2 juni kl. 21-02 (spelningen börjar kl 22). 100 kr /20 år. Plats: Scharinska. Facebook: https://www.facebook.com/events/311084768968779/

Ship to Gaza-Sverige
http://www.shiptogaza.se
Talespersoner:
Dror Feiler: +46 702855777
Mattias Gardell: +46 703036666
Ann Ighe: +46 709740739
Victoria Strand + 46 727356564
Mediekoordinator:
Mikael Löfgren: +46 707983643
media@shiptogaza.se