Posts Tagged ‘Ship to Gaza Sweden’

Now we set sails towards the Gaza Strip!

June 25, 2012

For nearly a month more than 100 residents of the town of Umeå in northern Sweden have been working on the 90 year old schooner Estelle in top condition before the long journey towards the Gaza Strip. This Tuesday we weigh anchor and head for our first milestone: the island Gotland in the Baltic sea and the Almedalen week there.

The commitment for Ship To Gaza in the town of Umeå and the region of Västerbotten can only be described as overwhelming. People of all ages have helped us prepare the boat. We have grinded off corrosion, painted and renovated. Even seemingly impossible problems have been solved. When the worn out mizzen boom was to be replaced we were contacted by a man offering to take down a pine tree which was then planed, stained and painted with tar before finally being mounted by yet more volunteers.

In parallel with the practical work there has been children’s theater performed on the ship, lectures held at the university, a fundraising party hosted at Scharinska, along with other cultural events in Umeå in support of Ship To Gaza. Umeå has also been visited by Hanan Abu Nasser, from the Gaza Strip, who told about the situation there and the importance of initiatives like Ship To Gaza.

The departure is scheduled for twelve o’clock noon on Tuesday. We will be able to specify the departure time further during Monday. Be there well ahead of time for a tour of the ship.
Please contact us as soon as possible if there is interest in journalists joining Estelle onboard for a shorter part, or all the way of the journey to Nynäshamn or Visby.

“Ett stort ljus i mörkret.” K G Hammar hyllade Ship to Gaza

December 19, 2010

Ship to Gaza-Sverige Pressmeddelande 2010-12-19

“Ett stort ljus i mörkret.” K G Hammar hyllade Ship to Gaza i fullsatt Göteborgskyrka

På lördagskvällen genomfördes en solidaritetskonsert till förmån för Ship to Gazas arbete för den instängda befolkningen i Gaza i Annedalskyrkan i Göteborg. Närmare 500 människor i alla åldrar hade hörsammat inbjudan att tända ett ljus för Gaza i vintermörkret. De fick bland annat lyssna till sång och musik av Trio Samara och Sångensemblen Amanda, samt Sara Bessa som läste valda stycken ur de så kallade Gaza-monologerna. De fick också lyssna till ett engagerat och känsloladdat tal av förre ärkebiskopen K G Hammar:
– Ikväll tänder vi ett ljus för Gaza därför att Gaza är vår planets största fängelse. 1,5 miljon människor bor på en yta stor som en fjärdedels Öland. Instängda, utan möjlighet att ta sig därifrån.
Han fortsatte:
– Brottet är att några bland Gazas befolkning, på grund av den obalans i makt och tillgång till livsresurser som råder mellan grannarna, i frustration skickar iväg några raketer över gränsen. Brottet är att befolkningen i fria demokratiska val har valt fel regering. På det brottet utdelas straffet. En kollektiv bestraffning i fängelse.
Hammar betonade vikten av noggrant språkval. Det är inte judarna i allmänhet som bär ansvaret för ockupations- och blockadpolitiken, utan Israels politiska ledning. Och: ”vi måste kunna kritisera staten Israels politik utan att bli kallad antisemit”.
Hammar drog paralleller till Sydafrika. Det är ”möjligt att söka försoningens väg i stället för den kollektiva bestraffningens och hämndens.” Han påminde om Nelson Mandelas ord: ”Min frihet är beroende av din frihet. Så länge du inte är fri kan jag aldrig bli fri.”
K G Hammar avslutade med att hylla Ship to Gaza:
– Och ikväll minns vi särskilt ett stort ljus i mörkret. Ship to Gaza. För ett drygt halvår sedan avseglade en flotta som byggde på just de ljusfundament som vi alla kan erfara: gränsöverskridande solidaritet, folkrätt och mänskliga rättigheter som grund, och ickevåld som väg och medel. Inte minst det sista visade sig vara det som motparten fruktade allra mest. Mycket energi lades ned på att visa att det användes lite våld, lite motstånd för att legitimera den egna våldsanvändningen. Alltså, den som har all våldskraft är mest rädd för att någon står upp med ickevåld för då försvinner legitimiteten. Det är hoppfullt att vi lever i en tid då vi får uppleva detta.