Posts Tagged ‘Ship to Syria’

Blockade supporters, Ship to Gaza and “Ship to Syria”

April 24, 2012

I’m thrilled that the friends of the occupation, the friends of the separation wall and the friends of the blockade (take notice that I do not call them friends of Israel)—i.e. those who directly or indirectly support Israel’s systematic violations of international law—have all found a new “fresh” voice. It is going to be fascinating to watch Paula Neuding attempt to follow the same script as the friends of the occupation, friends of the separation wall and the friends of the blockade are following. Suddenly, everyone who defends/supports/understands Israel’s criminal policies is writing about “Ship to Syria”. It’s almost enough to make you laugh. If one were to think in terms of conspiracies, one would believe that someone had given the green light for a so-called “Ship to Syria” campaign.
Jackie Jackubowski in Expressen, Paula Neuding in SvD, Lisa Abramowicz on Newsmill,Benjamin Greber on Newsmill and Lars Anders Johansson in Barometern all write in what appears to be a well-orchestrated campaign quite reminiscent of past pro-Eastern Bloc campaigns. Ship to Gaza can only take note that these writers (propagandists of support for Israel’s criminal policies would be more accurately put) are acknowledging that Ship to Gaza has set a standard of sorts for international solidarity actions that enjoy extensive popular support. Of course, the articles make claims about us that we will respond to at another time and place. But, mostly, these articles are doing Ship to Gaza a favor. In fact, they rightly ask why our methods are not being implemented in other crisis situations in which our politicians have failed us.
Ship to Gaza strongly encourages these writers to put their words into action, just like we have done in the case of Gaza. If they are serious about wanting to support those who are standing up to Assad, they ought to organize demonstrations and solidarity actions. I promise that if they show up in city squares we will put money into their collection boxes.
Solidarity with the distressed people of Gaza does not stand in contrast with solidarity with other people in need; on the contrary, they fit hand in glove. The day these writers express their support for “Ship to Syria” as well as for Ship to Gaza we will take their words about human rights seriously. The day they show us that they truly support the people of Syria (and other oppressed people) we will know that their words amount to more than just rhetoric in a well- (or perhaps poorly-?) orchestrated campaign.

Blockadvännerna, Ship to Gaza och Ship to Syria

April 23, 2012

Det är kul att ockupationsvännerna, murvännerna och blockadvännerna (ni märker väl att jag inte kallar de för Israelvänner) dvs. de som stödjer direkt eller indirekt Israels folkrättsvidriga politik har fått en ny ”fräsch” röst att tillgå. Det bli intressant att se hur Paula Neuding kan följa manuset som ockupationsvännerna, murvännerna och blockadvännerna verka följa. Plötsligt skriver alla som försvarar/stödjer/förstår Israels folkrättsvidriga politik om ”Ship to Syria”. Det är nästan skrattretande. Skulle man vara benägen att tänka konspirativt så skulle man tro på att någon har gett ett klartecken för en så kallad ”Ship to Syria” kampanj.

När t.ex. Jackie Jackubowski i Expressen, Paula Neuding i SvD, Lisa Abramowicz i Newsmill, Benjamin Greber i Newsmill Och Lars Anders Johansson i Barometern skriver som i väl orkestrerad kampanj som påminner oss om forna öststatskampanjer kan vi i ”Ship to Gaza” konstatera att skribenterna (propagandister för Israelsfolkrättsvidriga politik skulle vara rättare att säga) bekräftar bara att ”Ship to Gaza” har skapat en sorts standard för internationella solidarietetsaktioner med stort folkligt stöd. Artiklarna innehåller förstås påståenden om oss som vi kommer att bemöta på tid och plats som passar oss, Men jag kan konstatera att artiklarna närmast gör ”Ship to Gaza” en tjänst. Man frågar faktiskt varför vår metod inte används i fler sammanhang där det råder en nödsituation och där politikerna sviker.

Vi i ”Ship to Gaza” uppmana dessa skribenter att (precis som vi gjort i fallet Gaza) skrida till handling. Om de menar allvar med att de vill stödja de som gör uppror mot Assad bör de organisera demonstrationer och solidaritetsrörelser. Jag lovar att om de ställer sig i olika stadscentra med insamlingsbössor så kommer vi att lägga pengar i dem.

Solidaritet med Gazas nödställda folk står inte i motsättning till solidaritet med ett annat, tvärtom de stödjer varandra. Den dag dessa skribenter uttalar sitt stöd för såväl ”Ship to Syria” som ”Ship to Gaza” kommer vi att ta deras ord om mänskliga rättigheter på allvar, att de verkligen stöder Syriens folk (och andra förtryckta folk) och att det inte bara är en tom retorisk gest i en (väl?) orkestrerad kampanj.